Sadekartat

Sadekartat-sivusto on tarkoitettu sateiden syvällisempää tarkastelua varten. Sivun on tarkoitus palvella erityisesti niitä, joille sateella on suurta merkitystä ammatin tai harrastuksen johdosta. Sivusto on datamäärältään melko tuhti ja siksi sen käyttö on suositeltavampaa tietokoneella kuin perus mobiilaitteella. Ideana on, että joka rivillä on vertailtavana Icon- (vasemmalla) ja Gfs- (oikealla) tietokonelaskelmat. Niin pitkälle, kun mallit ovat yhtä mieltä sadealueiden liikkeistä, voidaan sään ennustettavuutta pitää varsin hyvänä. Toisella rivillä on vertailtavana myös todellinen sade tutkalta ja ECMWF- tietokonelaskelma.

Sadekartat painekentällä

Sadekartat kuvaavat sadealuiden liikettä ja hetkellistä voimaa. Sadeväritys perustuu tunnin sadekertymään eli se ei täysin vastaa hetkellistä sadetta. Todellisuudessa osa sateesta on kuurottaista tai muuten pirstaleista, jota mitkään tietokonelaskelmat eivät koskaan pysty täysin kuvaamaan.

Havaittu sade tutkalta ja ennustettu olomuoto

Tutkasta nähdään todellinen sadetilanne ja miten pirstaleinen sade kyseisellä hetkellä on. Tutka on tärkeä apuväline lähituntien sateiden ennustamisessa. Siitä voidaan yleensä arvioida 2-4 tunnin sadekehitys paremmin kuin yhdestäkään tietokone-ennusteesta. Oikealla puolella on nähtävissä paras mahdollinen olomuotoennuste, joka perustuu ECMWF-tietokonemalliin. Ennuste kuvaa sateen olomuotoa 3 tunnin aikajaksolla ja siksi sadealueet näyttävät laajemmilta kuin todellisuudessa ovat.

Rintamasateiden pilvet

Kartoissa nähdään suhteellinen kosteus 700 hPa:n korkeudella. Kyseinen suure kuvaa parhaiten yhtenäisten sateiden hetkellistä sijantia. Erityisesti tästä voi olla apua, kun halutaan tietää, milloin yhtenäinen sade lakkaa. Vinkki Lähes aina yhtenäisen rintamasateen alku- ja loppureuna on tarkimmin löydettävissä tästä kosteuskartasta! Tarkka korkeus kuitenkin vaihtelee tapauskohtaisesti ja alku- sekä loppureuna saatetaan löytää vähän eri korkeuksilta. A) Kannatta aloittaa kartan oletuskorkeudesta eli 700 hPa:sta ja verrata tilannetta tutkan sateeseen. B) Mikäli tutkalta nähtävä sateen alku ja loppu poikkeaa oletuskorkeuden kosteudesta, kannattaa kokeilla seuraavaa korkeutta ylös- ja alaspäin. Useimmiten sateen raja löytyy 800 hPan ja 600 hPan väliltä. Talvella sadepilvet voivat joskus sijaita myös 850 hPa:n korkeudella. Korkeutta pääsee säätämän oikean yläkulman valikosta.

Kokonaissademäärä

Kartassa nähdään oletuksena seuraavan kolmen vuorokauden aikana satanut kokonaissademäärä (vesi ja lumi). Kartan alalaidasta voi vaihtaa kertyvän sateen ajanjakson pituutta. Kartalle klikkaamalla nähdään paikallinen kertymäennuste. Icon-malli päivittyy neljä kertaa vuorokaudessa ja tyypillisimmin kello 7-8 välillä aamuin ja illoin sekä kello 1-2 välillä päivin ja öin (kesäaikana tunnin myöhemmin). Vastaavat ajat GFS mallille ovat kello 8-9 ja 2-3. Tämä on hyvä tiedostaa malleja vertailtaessa

Lumisateet

Oletuksena nähdään kolmen vuorokauden lumisateen kertymä. Laskelma ei ota huomioon lumen tai räntäsateen sulamista, ainoastaan yhteensä sataneen ”valkoisen aineksen” määrän.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com