Meteorologiset sääkartat

SUIHKUVIRTAUS (JET): Kartassa on nähtävissä ilmamassoja rajaavat suihkuvirtaukset. Alempana ilmakehässä suihkuvirtauksiin liittyy säärintamat. Mitä voimakkaampi suihkuvirtaus, sitä voimakkaampia lämpötilaerot ovat. Kartan asetukset ovat oletuksena säädetty 300 hPa:n korkeudelle. Sääneuvoksen laatima väritys on myös laadittu tälle korkeudelle. Voit itse säätää korkeutta, mutta huomioi, että 300 hPa väritys ei toimi maan pinnalla ja päinvastoin. Myös muut sääsuureet on tässä optimoitu 300 hPa:n korkeudelle.

SÄÄTYYPPI  ( T500): Kartassa on nähtävissä säätyypit ilmavirtauksen ja lämpötilan suhteen.  Blogeissa käymme jatkossa läpi, mitä kaikkea tästä kartasta voidaan päätellä. Kartan asetukset ovat oletuksena säädetty 500 hPa:n korkeudelle. Sääneuvoksen laatima väritys on myös laadittu tälle korkeudelle.

SATEEN OLOMUOTO: Kartassa on nähtävissä sadealueet ja niiden liikkeet sekä todennäköisin sateen olomuoto.

ILMAMASSA (T850): Kartassa on nähtävissä ilman lämpötila 850 hPa:n korkeudella. Tälle korkeudelle maanpinnan olosuhteet eivät enää juurikaan vaikuta ja tällä korkeudella lämpötilalla ei enää ole selvää vuorokausivaihtelua. Kesällä aurinkoisena päivänä ilman lämpötila  kohoaa tyypillisesti 15 astetta T850 lämpötilaa korkeammaksi. Keskikesän voimakkaassa korkeapainetilanteessa kokemamme ilman lämpötila voi kohota jopa 17 astetta ilmamassaa lämpimämmäksi eli (T = T850+ 17). Tällä 850 hPan korkeudella myös säärintamissa on lämpötiloissa voimakas tihentymä ja varsinainen säärintama löytyy tihentymän lämpimämmältä puolelta. Tarkemmin pintarintama sijaitsee kohdassa, jossa ns. isobaareissa on mutka tai terävä kulma. Kartan asetukset ovat oletuksena säädetty 850 hPa:n korkeudelle. Sääneuvoksen laatima väritys on myös laadittu tälle korkeudelle.

PERUSKARTAT GFS: Sääneuvoksen oma väritys on nyt toistaiseksi saatavissa vain amerikkalaiseen GFS-malliin (lisää asiasta). Legendaariset tuuliväritykset selityksineen näkyvät kartan alla. GFS on melko karkea malli ja sen paikallinen erotuskyky on vain 20 km luokkaa tämä on hyvä muistaa tutkiessa tuulen tai lämpötilan rajaa rantaviivan läheisyydessä. Sateet edustavat mallissa enemmänkin sadealueita yleisesti ja niiden liikkeitä yleisellä tasolla. Kuurosateet ovat todellisuudessa monimutkaisempia ja pienialaisempia, mutta useimmiten intensiteetiltään voimakkaampia.

Polaaripyörrettä kuvaavan karttaparin löydät täältä

info@saaneuvos.fi